Z kart historii PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne zostało założone podczas I Zjazdu Parazytologów Polskich, który odbył się 16 maja 1948 r. w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku-Wrzeszczu.
Pierwszy, Tymczasowy Zarząd Towarzystwa tworzyli trzej wybitni naukowcy: prof. Jerzy Morzycki (przewodniczący), prof. Fryderyk Pautsch (sekretarz) oraz doc. Abdon Stryszak (skarbnik).

(1905-1954)

Prof. dr hab. Jerzy Morzycki

(1911-1992)

Prof. dr hab. Fryderyk Pautsch

(1908-1995)

Prof. dr hab. Abdon Stryszak

Najważniejszymi zadaniami Tymczasowego Zarządu PTP było dopełnienie wymogów formalnych związanych z wpisaniem Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń i związków, opracowanie statut, przygotowanie II Zjazdu oraz uzyskania należnego miejsca parazytologii wśród nauk biologicznych i godnego udziału parazytologów Polskich w I Kongresie Nauki Polskiej.

Okolicznościowe koperty i kartki pocztowe upamiętniające: VII Zjazd PTP w Olsztynie (1961), Czwarty Międzynarodowy Kongres Parazytologów, Warszawa PKiN (1978) oraz XIV Zjazd PTP w Książu (1984). Kolekcja prywatna udostępniona dzięki uprzejmości Rusłana Sałamatina. 

70 lat PTP

Pobierz prezentację stworzoną z okazji 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego