Kontakt

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu oraz aktywnego tworzenia strony internetowej naszego Towarzystwa. Jesteśmy otwarci na komentarze, uwagi, propozycje zmian, a także ważne / interesujące informacje dotyczące Towarzystwa.

Siedziba PTP
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego
Polska Akademia Nauk, Warszawa

Zarząd PTP
Zakład Parazytologii, Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

+48 71 375 63 66 , +48 71 375 62 14
ptp@ptparasit.org.pl