O nas

70 lat tradycji

olskie Towarzystwo Parazytologiczne (PTP) zostało założone podczas I Zjazdu Parazytologów Polskich, który odbył się 16 maja 1948 r. w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni będącym wówczas jednostką Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Inicjatorem powstania Towarzystwa był prof. Zbigniew Kozar, a pierwszym prezesem - prof. Jerzy Morzycki. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i rozwijanie różnych dziedzin parazytologii, a także reprezentowanie parazytologii i parazytologów w różnych gremiach.

Aktualnie Towarzystwo, posiada 11 oddziałów terenowych i zrzesza ponad 300 członków, siedzibą Zarządu Głównego PTP jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie. W ramach Towarzystwa działają także trzy sekcje: parazytologii ogólnej, parazytologii lekarskiej i parazytologii weterynaryjnej.

Od roku 1954 Towarzystwo wydaje czasopismo (kwartalnik) „Annals of Parasitology”, dawniej „Wiadomości Parazytologiczne”. W roku 1955 Zarząd Główny Towarzystwa zainicjował powstanie serii wydawniczej pod nazwą Monografie Parazytologiczne, a od roku 1971 zaczęła ukazywać się druga seria - Katalog Fauny Pasożytniczej Polski. W ramach tychże wydawnictw sukcesywnie są opracowywane kolejne tomy, do tej pory ukazało się 20 tomów Monografii Parazytologicznych oraz 9 części Katalogu.

Towarzystwo na odbywających się co trzy lata Zjazdach Towarzystwa przyznaje specjalne wyróżnienia i nagrody dla uczczenia pamięci wybitnych polskich parazytologów, m.in. za całokształt wyróżniającej się działalności na rzecz parazytologii polskiej (medal im Konstantego Janickiego); za opublikowaną, oryginalną, wyróżniającą się pracę z zakresu parazytologii ogólnej, weterynaryjnej lub lekarskiej dla młodego naukowca (nagroda i. Witolda Stefańskiego); a także godność Członka Honorowego PTP, która jest nadawana osobie mającej szczególne zasługi dla parazytologii, w tym parazytologii polskiej w szczególności.

Od roku 1956 do 2019 godnością tą zostało uhonorowanych 47 parazytologów, w tym 25 z zagranicy. Poza organizacją Zjazdów Towarzystwo wspiera i współorganizuje różne konferencje naukowe organizowane przez poszczególne oddziały i sekcje PTP.

Zarząd Główny

PREZES

dr hab. Joanna Hildebrand, prof UWr

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski

WICEPREZES

dr Katarzyna Goździk

Zakład Parazytologii
Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii
Uniwersytet Warszawski

WICEPREZES

prof. dr hab. Tomasz Cencek

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Państwowy Instytut Weterynaryjny

WICEPREZES

dr hab. Beata Szostakowska

Zakład Parazytologii Tropikalnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

SEKRETARZ

dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski

SKARBNIK

dr Aleksanda Czułowska

Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii
Uniwersytet Wrocławski

Główna komisja rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. Elżbieta Gołąb

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

CZŁONEK KOMISJI

prof. dr hab. Bożena Moskwa

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego
Polska Akademia Nauk

CZŁONEK KOMISJI

prof. dr hab. Maria Doligalska

Zakład Parazytologii
Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii
Uniwersytet Warszawski

ZASTĘPCA CZŁONKA KOMISJI

prof. dr hab. Lidia Chomicz

Zakład Biologii Medycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ZASTĘPCA CZŁONKA KOMISJI

dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr

Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii
Uniwersytet Wrocławski

Sekcje

działające w ramach Polskiego Towarzystwa
Parazytologicznego – kadencja 2019-2022

SEKCJA PARAZYTOLOGII OGÓLNEJ

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. UPWr

Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
Instytut Biologii Środowiskowej
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SEKCJA PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Daniel Młocicki

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

SEKCJA PARAZYTOLOGII WETERYNARYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządy oddziałów

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna


WICEPRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Sławomir Pancewicz

SEKRETARZ
dr Jolanta Czyżewska

SKARBNIK
dr hab. Bogdan Cylwik

KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Justyna Dunaj-Małyszko
dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska
mgr Eliza Kondzior

ODDZIAŁ GDAŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG


WICEPRZEWODNICZĄCA
dr hab. Anna Lass, prof. UG

SEKRETARZ
dr Paulina Kozina

SKARBNIK
dr Sławomira Fryderyk

KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Beata Biernat
dr Bartłomiej Ferra
mgr Monika Rudzińska

ODDZIAŁ KATOWICKI

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Marek Asman


WICEPRZEWODNICZĄCY
mgr Joanna Witecka

SEKRETARZ
dr Olga Pawełczyk

SKARBNIK
dr Ewa Szilman

KOMISJA REWIZYJNA
dr Piotr Szilman
dr Justyna Jakubas -Zawalska

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

PRZEWODNICZĄCA
dr inż. Marta Basiaga


WICEPRZEWODNICZĄCY
dr inż. Jerzy Kowal

SEKRETARZ
mgr Anna Wyrobisz-Papiewska

SKARBNIK
mgr Anna Kocoń

KOMISJA REWIZYJNA
vacat

ODDZIAŁ LUBELSKI

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk


WICEPRZEWODNICZĄCE
dr Teresa Kłapeć
dr Maria Studzińska
prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka

SEKRETARZ
dr Marta Demkowska-Kutrzepa

SKARBNIK
dr Przemysław Kołodziej

KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Jacek Karamon
dr Jacek Zwoliński
dr Jacek Sroka

ODDZIAŁ ŁÓDZKI

PRZEWODNICZĄCA
dr hab. Justyna Gatkowska, prof UŁ


WICEPRZEWODNICZĄCA
dr Katarzyna Góralska

SEKRETARZ
mgr Magdalena Dzikowiec

SKARBNIK
dr Barbara Modrzewska

KOMISJA REWIZYJNA
dr Anna Mordalska
dr Adrian Bekier

ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI

PRZEWODNICZĄCA
dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, prof UWM


WICEPRZEWODNICZĄCA
dr Katarzyna Kubiak

SEKRETARZ
dr Hanna Szymańska

SKARBNIK
dr hab. Mirosław Michalski

KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prf. UWM
dr Joanna Korycińska
dr Robert Stryiński

ODDZIAŁ POZNAŃSKI

PRZEWODNICZĄCA
dr hab. Małgorzata Paul


WICEPRZEWODNICZĄCY
dr Łukasz Pielok

SEKRETARZ
dr Szymon Nowak

SKARBNIK
dr Wojciech Jarosz

KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Monika Derda
dr Anna Słodkowicz-Kowalska
prof. dr hab. Jerzy Stefaniak

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Izabella Rząd, prof US


WICEPRZEWODNICZĄCA
dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT

SEKRETARZ
dr Angelika Linowska

SKARBNIK
dr Karolina Kot

KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US
dr hab. Lidia Kołodziejczyk
dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. ZUT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

PRZEWODNICZĄCA
dr Aleksandra Cybulska


WICEPRZEWODNICZĄCA
dr Agnieszka Pawełczyk
SEKRETARZ
dr hab. Reneta Welc-Falęciak

SKARBNIK
dr Adam Kaczmarek

KOMISJA REWIZYJNA
dr Aleksandra Kornacka-Stackonis
dr Witold Jeżewski
mgr Justyna Karabowicz

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

PRZEWODNICZĄCA
dr hab. Maria Wesołowska


WICEPRZEWODNICZĄCA
dr hab. Jolanta Piekarska, prof UP

SEKRETARZ
dr Katarzyna Buńkowska-Gawlik

SKARBNIK
dr hab. Marcin Popiołek, prof. UWr

KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr
dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. UPWr
mgr Dagmara Dyczko

Periodyki PTP

KATALOG FAUNY PASOŻYTNICZEJ POLSKI

REDAKTOR: dr hab. Rusłan Sałamatin, prof. UKSW

MONOGRAFIE PARAZYTOLOGICZNE

REDAKTOR: dr hab. Rusłan Sałamatin, prof. UKSW
Collegium Medicum, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ANNALS of PARASITOLOGY (d. WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE)

P.O. REDAKTORA NACZELNEGO: dr hab. Rusłan Sałamatin, prof. UKSW
Collegium Medicum, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZSTĘPCA REDAKTORA: dr hab. Anna Rocka

Regulaminy

Statut PTP

Regulamin Oddziałów PTP

Zebranie Walne

Godność Członka Honorowego

Nagroda im. W. Stefańskiego

Nagroda im. Kasprzaka

Konkurs Młodego Badacza

Medal im. K. Janickiego

Składka członkowska

W roku 2024 wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 150 zł. Składka ulgowa dla członków PTP, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz dla pracowników emerytowanych wynosi 75 zł.

Dane do przelewu:
Nr konta: 94 1020 1068 0000 1902 0071 8650
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
Tytuł przelewu: nazwisko i imię oraz Oddział PTP

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie składek.