Kim jesteśmy ?

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne zrzesza osoby zajmujące się różnymi dziedzinami i aspektami parazytologii, w tym parazytologią lekarską, parazytologią weterynaryjną, biologią pasożytów czy ekologią pasożytnictwa. Celem Towarzystwa jest propagowanie rozwoju prac naukowo-badawczych z zakresu parazytologii, popularyzowanie zagadnień parazytologicznych, współpraca z instytucjami i organizacjami, a także reprezentowanie polskiej parazytologii i parazytologów w kraju i zagranicą.

Parazytologia to nie tylko to czym się zajmujemy, ale przede wszystkim nasza pasja.

Aktualności

26.08.2024 -  EMOP XIV we Wrocławiu!

Konferencje i wydarzenia

11.09.2023 -  Ciechanowiec 2023
26.08.2024 -  14th EUROPEAN MULTICOLLOQUIUM OF PARASITOLOGY (EMOP)
25-27.09.2024 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Current parasitological hazards in food"