Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    


Jubileuszowy 50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego oraz galeria zdjęć

Jubileuszowy 50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego, odbył się w Łodzi, w dniach 19 i 20 maja 2011 roku. Jednocześnie poświęcony był obchodom Jubileuszu 60-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej – wieloletniej, począwszy od II, współorganizatorki Dni Klinicznych. Pomysłodawcą konferencji na temat pasożytów człowieka pod nazwą Dni Kliniczne Parazytologii Lekarskiej był wybitny internista polski, profesor Józef Wacław Grott (1894–1973) - kierownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi, który wraz z współpracownikami: Doc. Eugeniuszem Wawrzyńskim, Dr Ryszardem Kuźmickim i Dr Zygmuntem Dzięciołowskim, a także Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego zorganizował 24 lutego 1962 r. I DKPL. Tradycja corocznych spotkań lekarzy praktyków z doświadczonymi pracownikami naukowymi z dziedziny parazytologii przetrwała do dziś i zaowocowała Jubileuszowym 50. DKPL.
Dzień Kliniczny jest zjazdem ogólnopolskim, podczas którego prezentowane są doniesienia naukowe, z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, a także dotyczące wszystkich aspektów diagnostyki, uwzględniające aktualne problemy parazytologii i mikologii medycznej w kraju i na Świecie. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej corocznie - od 50 lat – organizowany jest przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego wraz z pracownikami Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM/UM w Łodzi. Wieloletnim współorganizatorem sympozjum jest także Komitet Parazytologii II Wydziału PAN.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego - Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kwaśniewska, która przypomniała zasługi Prof. dr hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej dla Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Następnie głos zabrali liczni uczestnicy zjazdu składając Jubilatce - Honorowej Przewodniczącej 50. DKPL – szczere wyrazy uznania za Jej wybitne osiągnięcia naukowe i wzorową postawę, zarówno Pedagoga, jak i Przyjaciela oraz najlepsze życzenia dalszej, równie owocnej pracy jako wybitnego Nauczyciela następnych pokoleń mikologów i parazytologów. Historię, tematykę i najważniejsze osiągnięcia 50 Dni Klinicznych Parazytologii Lekarskiej interesująco przedstawiły Dr hab. Joanna Błaszkowska i Dr n. med. Anna Wójcik.
Tematem tegorocznego sympozjum - 50. DKPL były: „Choroby pasożytnicze i grzybice – ich wzrastające znaczenie w medycynie. W obradach uczestniczyło ponad 100 osób - pracownicy wyższych polskich uczelni, specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, a także lekarze różnych specjalności klinicznych. Wygłoszono 43 wykłady i doniesienia z zakresu aktualnej problematyki parazytologicznej i mikologicznej. Zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne i terapeutyczne zarówno parazytoz importowanych (malaria, pełzakowica jelitowa, mansoneloza), jak i rodzimych (toksoplazmoza, toksokaroza, wągrzyca OUN) oraz inwazji pasożytniczych, współistniejących z zarażeniem wirusem HIV. Omówiono możliwość transmisji pasożytów człowieka drogą wertykalną i podczas transfuzji. Odbyła się także Dyskusja Okrągłego Stołu, poświęcona inwazjom pasożytów przewodu pokarmowego. Poruszono ważny problem trudności diagnostycznych w parazytozach jelitowych, zwracając uwagę na często fałszywie dodatnie wyniki w metodach immunoenzymatycznych. Podkreślono, że badanie koproskopowe nadal jest referencyjną metodą wykrywania inwazji pasożytów jelitowych. Tematyka mikologiczna zjazdu obejmowała charakterystykę różnych postaci klinicznych grzybic, m.in. ośrodkowego układu nerwowego, jamy ustnej i gardła, zatok przynosowych, paznokci i skóry, ciągle aktualny problem lekowrażliwości szczepów grzybów, trudności diagnostyczne i terapeutyczne grzybic odzwierzęcych, a także rolę czynników środowiskowych w etiopatogenezie grzybicy.
Liczny, czynny udział uczestników wskazuje na wzrastające znaczenie oraz interdyscyplinarność omawianych zagadnień z zakresu parazytologii i mikologii medycznej, co skłania do kontynuowania naszych corocznych spotkań.
Komitet Organizacyjny DKPL